Kitaplar

Esir Şehrin İnsanları

Devlet Ana, Yorgun Savaşçı ve Kurt Kanunu kitaplarıyla adından hayli söz ettiren usta romancı Kemal Tahir’in kaleminden çıkan Esir Şehrin İnsanları, ilk olarak 1952 yılında Yeni İstanbul gazetesinden parça parça yayınlanmış, 1956 yılına gelindiğinde ise kitap halinde basılarak Kemal Tahir’in gelecek nesillere bıraktığı armağanlar arasında yerini almıştır.

Esir Şehrin İnsanları Konusu

Esir Şehrin İnsanları konusu itibariyle, 1. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ayrılmış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntıları arasında verilen “Kurtuluş Mücadelesini” ve Anadolu’nun bağrındaki bu mücadeleye İstanbul halkı ile aydınlarının bakış açılarını ilginç tiplemeler aracılığıyla işler.

Özellikle günümüz gençlerinin mutlaka okuması gereken romanlardan biri olan Esir Şehrin İnsanları, İstanbul aydının, Mustafa Kemal Paşa’nın başını çektiği Kurtuluş Savaşı’na karşı vurdumduymaz ve hainlik kokan tavırlarını öyle güzel işlemiştir ki, okuyucu adeta kendini mütareke yıllarındaki umutsuz ve biçare İstanbul’da bulur.

Esir Şehrin İnsanları konusu kapsamında değinilmesi gereken bir nokta da; Anadolu’daki mücadeleye karşı çıkan İstanbul aydınlarının yanında, bu mücadeleyi destekleyen ve işgalci kuvvetlerden gizlenerek kurtuluş için çabalayan Anadolu’ya yardım eden aydınların da olduğudur.

“Kemal Tahir’in kalemiyle hayat verdiği bu karakterler, o dönem insanlarının ikilemlerinin ve bakış açılarının irdelenebilmesi açısından büyük ipuçları verir. Dolayısıyla, Esir Şehrin İnsanları’nın yalnızca edebi yönünü değil, İstanbul’un ve İstanbul aydınlarının Kurtuluş Savaşı’na bakışını noktasında verdiği mesajları da incelemek gerekir.”

Esir Şehrin İnsanları Özeti

Esir Şehrin İnsanları özeti içerisinde yer alan işleyişten bahsetmeden önce, Kemal Tahir’in hayat verdiği karakterlerden ve olayın geçtiği mekanlardan bahsetmek gerekir.

Romanın ana karakteri eski Osmanlı Paşası Selim Paşa’nın oğlu olan Kamil Bey’dir. Ana karakterin yanında olayın kurgulanması ve gelişimi noktasında romanda yer alan karakterler; Kamil Bey’in eşi Nermin, kızı Ayşe, Galatasaray Lisesi’nden arkadaşları Ahmet ve İhsan, İhsan’ın eşi Nedime ve ömrünün önemli bir kısmını cephelerde düşmanla vuruşarak geçirmiş Niyazi’dir.

Yaşamının büyük bölümünde yurt dışında bir hayat süren Kamil Bey’in, maddi sıkıntılardan ötürü işgalci kuvvetler tarafından esir tutulan İstanbul’a gelmesi romanın çıkış noktası olarak ifade edilebilir. Olaylara hazırlık aşamasında Kamil Bey birçok farklı iş ile meşgul olmuş fakat Galatasaray Lisesi’nden arkadaşı Ahmet ile karşılaştıktan sonra yaşantısı bir anda değişmiştir.

Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Paşa’ya destek verdiğinden dolayı tutuklanan İhsan’ın ricasıyla, Karadayı gazetesinde işe başlayan Kamil Bey, milli bir sorumluluk bilinciyle yüklenir ve bu duyguyu tatmadan geçirdiği yıllar adına oldukça üzülerek yaptığı işe yani Karadayı gazetesine dört elle sarılır. Gazetenin başında İhsan Bey’in eşi Nedime Hanım vardır ve kitabın ilerleyen sayfalarında Nedime Hanım hayli kritik roller alarak olayların gidişatını etkiler.

Esir Şehrin İnsanları özeti noktasında son olarak bahsedilmesi gereken; Kamil Bey’in eşi Nermin Hanım’ın İstanbul’da yaşayan halası ve eniştesinin Kurtuluş Mücadelesi’ne verdiği destekten dolayı Kamil Bey’i türlü baskılar ile kontrol altına almaya çalıştığıdır. Kemal Tahir, bağımsızlık için savaşanlar ve esareti umutsuzca kabul edenler arasındaki farkları ve mücadele azmini bu gösterirken Nermin Hanım’ın ailesinden hayli faydalanarak, okuyucuya ders verir nitelikte satırlar kaleme alır.

Esir Şehrin İnsanları Yorum

İlk olarak; Esir Şehrin İnsanları’nın, mütareke yıllarında İstanbul’un acınası durumunu ve Anadolu’nun başkaldırısını anlatan bir roman olması dolayısıyla büyük küçük demeden her kesimden Türk vatandaşının mutlaka okuması ve üzerinde hayli düşünmesi gereken bir eser olduğunu ifade etmek gerekir.

Yurt dışı kültürünü alan ve memleketinin içerisinde bulunduğu durumun mahiyetini sonradan kavrayan Kamil Bey ile eşi Nermin Hanım arasındaki diyaloglar, adeta vatan sevgisine sahip olmanın, insanın omuzlarına ne denli ağır bir sorumluluk yüklediğinin göstergesidir.

Yazar, genelde İstanbul aydını ve halkı, özelde ise aile içi diyaloglarda umut, teslimiyet, hüzün, gurur ve mutluluk kavramlarını birarada işleyerek, Kurtuluş Mücadelesi’ne ve Anadolu’ya karşı olumlu ya da olumsuz yönde değişen görüşleri okuyucuya aktarmayı başarır. Dolayısıyla yazarın kitapta yer verdiği karakterleri temel olarak; Milli Mücadele’ye destek verenler ve vermeyenler şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.

Kemal Tahir, olayların gelişimi ve sonuçlanması esnasında yer verdiği fedakarlıki, hainlik, arkadaşlarını yarı yolda bırakma ve verdiği sözden dönme gibi birçok sıradışı olay ile okuyucunun merak duygusunu arttırır ve heyecan düzeyini yükseltir. Bu durum da hiç şüphesiz romanın okunabilirliğinin artması açısından hayli önemlidir.

Tüm bunlara bakıldığında; Esir Şehrin İnsanları, yıllar boyu cepheden cepheye süreklenmiş bir halkın  verdiği onur mücadelesini insanın yüreğini kabartacak şekilde işleyen Kemal Tahir’in, gelecek nesillere armağan bıraktığı ve en kısa sürede okunması gereken bir eserdir, ifadelerini kullanmak yerinde olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu